Home

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"

Domeniul major de intervenţie 1.2. "Calitate in invatamantul superior"

Titlul proiectului: "Comunicare pentru dezvoltare durabilă"

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/18/1.2/G/39631


Obiectivul general al proiectului (OG) este cresterea capacitatii universitatilor din Romania de a furniza calificari superioare racordate la realitatea dinamica a pietei muncii prin imbunatatirea, actualizarea si diversificarea programelor academice in contextul dezvoltarii durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului (OS):

OS1. Completarea pregatirii universitare de licenta si master (invatamant de zi, la distanta si online) prin crearea si implementarea in programele academice a unui modul de curs specializat in comunicarea asociata dezvoltarii durabile, urmand patru axe majore: policy dialogue, public participation, lobby si mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proiectelor UE.

OS2. Actualizarea programelor universitare si largirea gamei ofertei educationale in conformitate cu modelul conceptual-metodologic al Cadrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

OS3. Cresterea egalitatii de sanse si a accesului la educatie si formare continua prin utilizarea TIC in procesul de implementare si diseminare al programelor educationale in sistem e-learning, blended-learning si online.

OS4. Cresterea calitatii resurselor umane si a capacitatii institutionale romanesti pentru furnizarea de competente pentru studenti intr-o arie transdisciplinara de actualitate.

OS5. Promovarea si diseminarea modulului de curs si a cunostintelor tangibile si intangibile ca o finalitate explicita a implementarii proiectului.

OG si OS corespund demersului POS DRU si obiectivului general al Axei Prioritare 1 a POS DRU. Ele urmaresc dezvoltarea si modernizarea curriculei academice in vederea unei mai bune adaptari la contextul dezvoltarii durabile si la cerintele pietei muncii aflate intr-un proces permanent de schimbare si de evolutie rapida. Astfel, prin obiectivele specifice proiectul contribuie la imbunatatirea accesului si oportunitatilor de invatare in sistemul universitar, la modernizarea programelor academice in conformitate cu cele mai noi tendinte europene si internationale si cu modelul conceptual-metodologic al Cadrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Fundamentate pe o abordare integratoare, OG si OS corespund prevederilor Domeniului Major de Interventie 1.2 si raspund nevoilor  identificate la nivel de sistem in raport cu care sunt proiectate schimbarile din programa universitara.

 

Contextul proiectului


Prin promovarea unei educatii de calitate, bazate pe concepte moderne si inovatoare, a unei traiectorii flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si prin imbunatatirea accesului la educatie, proiectul se incadreaza in obiectivele Axei Prioritare 1 a POSDRU 2007-2013. De asemenea, proiectul se inscrie in Domeniul major de interventie 1.2, urmarind cresterea capacitatii institutionale de a forma resurse umane cu calificari relevante pentru cerintele pietei muncii, in conformitate cu modelul conceptual-metodologic al CNCIS si cu obiectivele PNR 2007-2010. Conform specificarilor PND, elaborat in conformitate cu PCUE, printre prioritatile nationale de dezvoltare a Romaniei pentru perioada 2007-2013 se numara dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si intarirea capacitatii administrative, obiective urmarite si de proiectul de fata. Urmarind dezvoltarea si utilizarea eficienta a capitalului uman din Romania, precum si consolidarea unei capacitati administrative eficiente, proiectul se incadreaza in prioritatile de interventie ale FEDR si FSE stabilite prin CSNR 2007-2013. Proiectul are in vedere realizarea obiectivelor SEO, a prevederilor Agendei Lisabona revizuite si este in conformitate cu prevederile OSCC 2007-2013 si LDICO 2005-2008. De asemenea, proiectul sustine implementarea schimbarilor introduse in invatamantul superior romanesc prin procesul Bologna. Grupul tinta al proiectului include 5 categorii: membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de univeristate/facultate, personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor academice, personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare, personal al partenerilor sociali in educatie, membri ai comitetelor sectoriale si studenti. Grupul tinta se imparte in doua subgrupuri: primar si secundar. Grupul tinta primar apartine institutiei solicitante si include: 2 membri ai comisiei de asigurare a calitatii, 10 persoane implicate in dezvoltarea programelor academice si 300 de studenti. Grupul tinta secundar include 20 de membri ai comisiilor de asigurare a calitatii din universitati romanesti, 110 persoane implicate in managementul calificarilor academice, 100 persoane implicate la nivelul facultatilor in dezvoltarea de programe de studii, precum si 45 persoane membri ai structurilor de conducere ai partenerilor social si membri ai comitetelor sectoriale. Cercetarile din domeniul comunicarii pentru dezvoltare durabila efectuate atat in Europa, cat si in Romania arata clar nevoia de formare a formatorilor, multi dintre cei care predau cursuri in domeniul comunicarii neavand si cunostinte teoretice si practice transdisciplinare (stiinte politice, administratie publica etc.) sau fiind insuficient pregatiti fie pedagogic (fiind practicieni), fie practic (nu au beneficiat de formare in domeniul comunicarii, aceasta arie de studiu si practica neexistand in Romania inainte de 1990). In acelasi context, se dovedeste dificila stabilirea unor criterii de calitate specifice pentru continutul si procesul educational. Astfel, in prima faza, grupul primar (10 persoane) – echipa ce va proiecta, dezvolta si implementa modulul de curs centrat pe comunicarea pentru dezvoltare durabila – va beneficia de un program intensiv de formare profesionala in scopul dezvoltarii de competente si abilitati specifice necesare elaborarii si implementarii unui continut educational de calitate, ce va deveni model de buna practica in domeniu. In a doua faza a proiectului, se urmareste transferarea principalelor rezultate tangibile si intangibile ale proiectului catre grupul tinta secundar, prin intermediul actiunilor de informare si diseminare. Din grupul tinta secundar vor face parte specialisti in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul superior, atat din partea universitatilor, cat si din partea ARACIS, urmarindu-se astfel stabilirea unor standarde de evaluare a calitatii si in acest domeniu nou de specializare.