Evenimente

   nov 26, 2014

Conferinta Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucuresti


In data de 26 noiembrie 2014, Școalii Naționale de Studii Politice și Administrative va organiza o Masa rotunda pentru transferul de informatii si de know-how catre diversele tipuri de public: formatori/cadre didactice, comitete sectoriale, institutii publice etc. Evenimentul este organizat in cadrul proiectului "Comunicare pentru dezvoltarea durabilă", POSDRU 18/1.2/G/39631.

Masa rotunda va avea loc la ora 15.00, in Sala de consiliu din cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucuresti

Scopul evenimentului este de a transferarea principalelor rezultate tangibile si intangibile ale proiectului catre grupul tinta din cadrul proiectului, prin intermediul actiunilor de informare si diseminare.