Activitati eligibile ale proiectului

1. Asigurarea managementului de calitate al proiectului, evaluarea periodica si recalibrarea daca este nevoie

1.1. Elaborarea strategiei de management de proiect si control al calitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele de etica si deontologie

1.2 Elaborarea metodologiei si stabilirea indicatorilor de masurare a impactului proiectului

1.3 Elaborarea planului detaliat de desfasurare a proiectului

1.4 Monitorizarea stadiului de implementare a proiectului

1.5 Elaborarea raportului final si de impact

2. Efectuarea de achizitii pentru infrastructura proiectului, in concordanta cu alocarile bugetare

3. Etapa I de informare, publicitate si diseminare

3.1 Constituirea unui website al proiectului

3.2 Actualizarea periodica a web-site-ului proiectului

4. Formarea personalului implicat in dezvoltarea programelor de studii pentru crearea, implementarea si diseminarea modulului de curs

4.1 Participarea la cursuri de formare si perfectionare, workshop-uri, mese rotunde, simpozioane nationale si internationale in domeniul educational si in domeniile relevante pentru elaborarea modulului de curs

4.2 Participare la cursuri de formare in domeniul utilizarii instrumentelor educationale TIC (offline si online) pentru crearea si diseminarea de continut educational (online, e-learning etc.)

5. Stabilirea cadrului teoretic si a cazuisticii specifice pentru dezvoltarea syllabus-ului modulului de curs, pentru cele patru axe principale: policy dialogue, public participation, lobby si mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proiectelor UE

5.1 Schimburi de experienta la universitati si institute de cercetare din tara si din strainatate ce au dezvoltat programe academice relevante pentru tema proiectului

5.2 Intalniri cu practicieni din domeniul policy dialog, public participation, lobby si comunicare pentru adoptarea programelor si proiectelor in UE

6. Stabilirea criteriilor de calitate privind elaborarea, implementarea si diseminarea de continut educational academic

7. Elaborarea continutului educational al modulului academic pentru cele patru axe majore (policy dialog, public participation, lobby si mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proeictelor UE) in vederea pilotarii

7.1 Structurarea cadrului teoretic si practic pentru dezvoltarea curriculei si syllabusului pentru cursul de policy dialog

7.2 Structurarea cadrului teoretic si practic pentru dezvoltarea curriculei si syllabusului pentru cursul de public participation

7.3 Structurarea cadrului teoretic si practic pentru dezvoltarea curriculei si syllabusului pentru cursul de lobby  7.4 Structurarea cadrului teoretic si practic pentru dezvoltarea curriculei si syllabusului pentru cursul de mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proiectelor UE

7.5 Elaborarea draftului 1 de curs pentru policy dialog

7.6 Elaborarea draftului 1 de curs pentru public participation

7.7 Elaborarea draftului 1 de curs pentru lobby

7.8 Elaborarea draftului 1 de curs pentru mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proiectelor UE

7.9 Evaluare de tip peer-review a celor patru drafturi 1 de curs

7.10 Elaborarea draftului 2 de curs pentru policy dialog

7.11 Elaborarea draftului 2 de curs pentru public participation

7.12 Elaborarea draftului 2 de curs pentru lobby

7.13 Elaborarea draftului 2 de curs pentru mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proiectelor UE

7.14 Evaluare de tip peer-review a celor patru drafturi 2 de curs

7.15 Finalizarea cursului de policy dialog pentru pilotare

7.16 Finalizarea cursului de public participation pentru pilotare

7.17 Finalizarea cursului de lobby pentru pilotare

7.18 Finalizarea cursului de mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proiectelor UE pentru pilotare

8. Etapa II de informare, publicitate si diseminare

8.1 Participarea la workshopu-uri, mese rotunde, seminarii, etc.

8.2 Organizarea unor mese rotunde pentru constientizarea mediului academic romanesc si a altor publicuri tinta cu privire la necesitatea implementarii unor programe similare si in alte universitati; la intalniri vor participa atat reprezentanti ai mediului academic romanesc si international (cadre didactice, cercetatori, studenti), cat si ai partenerilor sociali in educatie, ai comitetelor sectoriale, ai administratiei publice romanesti, ai mass-media

8.3 Organizarea unei conferinte pentru constientizarea publicurilor principale (mediul academic, partenerilor sociali, comitete sectoriale, factori de decizie din cadrul institutiilor publice, mass-media) cu privire la impactul comunicarii in elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare durabila

9. Prelucrarea informatica a continutului educational pentru adaptarea la predarea in invatamantul la distanta, on-line si blended-learning

9.1 Digitizarea cursului de policy dialog

9.2 Digitizarea cursului de public participation

9.3 Digitizarea cursului de lobby

9.4 Digitizarea cursului de mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proiectelor UE

10. Pilotarea modulului de curs si inregistrarea feedback-ului, in vederea implementarii in programele academice

pentru invatamantul universitar de licenta si de masterat

11. Editarea finala a modulului de curs (in conformitate cu feedbackul inregistrat din partea grupului tinta in urma pilotarii) si publicarea

12. Etapa III de informare, publicitate si diseminare

12.1 Editarea si publicarea unui ghid de bune practici pentru a fi distribuit tuturor universitatilor din Romania, precum si altor actori participanti in procesele de comunicare asociate dezvoltarii durabile

12.2 Organizarea de workshop-uri si mese rotunde pentru transferul de informatii si de know-how catre diversele

tipuri de public: formatori/cadre didactice, studenti, ONG-uri, comitete sectoriale, institutii publice, mass-media etc.

12.3 Oferirea gratuita a modulului de curs tuturor actorilor educationali non-profit (universitati, ONG-uri, institute de cercetare, etc.) interesati in cresterea capacitatii invatamantului superior romanesc de a furniza calificari relevante pentru piata muncii si dezvoltarea durabila.

12.4 Punerea modulului de curs la dispozitia ARACIS, pentru a putea fi utilizat ca model de buna practica in evaluarea