Sustenabilitatea proiectului

Sustenabilitatea/transferabilitatea rezultatelor:

• preluarea si implementarea modulului de curs propus in cadrul programelor de licenta si master acreditate ale institutiei solicitante, sub forma unui pachet de cursuri optionale si obligatorii distribuite in planul de invatamant a trei semestre. Se realizeaza astfel diversificarea ofertei academice prin cresterea numarului de discipline optionale, oferind studentilor posibilitati multiple de formare profesionala transdisciplinara

• in primul an dupa incheierea proiectului, circa 1580 studenti vor beneficia de implementarea modulului de curs prin intermediul specializarilor de licenta si master, din cadrul tuturor facultatilor ce apartin solicitantului, inclusiv de la formele de invatamant la distanta si online – unde se va apela la distribuirea formatului digital al cursurilor prin platforma de e-learning proprietara a solicitantului.

• valorificarea colaborarilor interuniversitare pentru a dezvolta un trunchi comun de discipline sau pentru un program comun de master european

• utilizarea continutului stiintific/educational al cursurilor in activitati de educatie nonformala a studentilor: debate academies, cercuri studentesti etc.

• se prevede ca in primii 2 ani de la incheierea proiectului sa beneficieze de modulul de curs 5000-7000 de studenti de la 7-8 universitati, urmand ca dupa 3-5 ani numarul beneficiarilor sa fie de peste 15000 – studii de licenta si peste 8000 – studii de master

• prin preluarea acestui modul in programele academice ale altor universitati interesate se urmareste atingerea dupa 5 ani de la finalizarea proiectului a unui numar de 30-35.000 de studenti.

• solicitantul va continua sa puna la dispozitie gratuit, si dupa finalizarea proiectului, oricarei institutii de invatamant non-profit, toate cursurile si materialele aferente rezultate in urma desfasurarii proiectului

• publicarea si distribuirea ghidului de bune practici creat, precum si diseminarea rezultatelor prin organizarea de

conferinte/mese rotunde/workshop-uri ce urmaresc constientizarea, membrilor comitetelor sectoriale, precum si a persoanelor implicate in procesul de creare a politicilor publice cu privire la necesitatea angajarii de personal pregatit in domeniul comunicarii pentru dezvoltare durabila, precum si constientizarea decidentilor din institutiile de invatamant superior din Romania cu privire la necesitatea si avantajele introducerii in curricula a unui modul de curs care sa acopere domeniile policy dialog, public participation, lobby si cel al mecanismelor de comunicare in adoptarea de proiecte si programe in UE

Sustenabilitatea financiara:

• atragerea de resurse FSE intr-un viitor proiect in parteneriat cu alte universitati interesate, prin utilizarea retelei

de colaborari existente, in care se va urmari implementarea in comun a acestui modul in programele de studii de

licenta/masterat de profil, bazandu-se pe experienta solicitantului legata de implementarea pentru prima data pe piata educationala din Romania (in 1991) a unor programe academice de comunicare/relatii publice (in 17 ani aproape jumatate dintre universitatile romanesti au dezvoltat astfel de programe plecand de la curriculum-ul solicitantului).

• Atragerea de finantare nerambursabila/utilizarea fondurilor institutiei solicitante pentru dezvoltarea modulului intr-un program nou de master si cresterea accesibilitatii sale.

• Atragerea de finantare nerambursabila/utilizarea fondurilor institutiei pentru implementarea unor cursuri de formare de scurta durata adresate publicurilor interesate, cursuri oferite si prin intermediul Universitatii Virtuale de Afaceri – entitate ce apartine solicitantului, rezultat al proiectelor europene, si care desfasoara programe online de formarea profesionala continua.