Grup tinta

Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate

Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi

Membri ai comitetelor sectoriale

Personal al partenerilor sociali în educaţie

Personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate

Studenţi

Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare

Grupul tinta se imparte in doua subgrupuri: primar si secundar. Grupul tinta primar apartine
institutiei solicitante si include: 2 membri ai comisiei de asigurare a calitatii, 10 persoane implicate in dezvoltarea programelor academice si 300 de studenti. Grupul tinta secundar include 20 de membri ai comisiilor de asigurare a calitatii din universitati romanesti, 110 persoane implicate in managementul calificarilor academice, 100 persoane implicate la nivelul facultatilor in dezvoltarea de programe de studii, precum si 45 persoane membri ai structurilor de conducere ai partenerilor social si membri ai comitetelor sectoriale