Rezultate anticipate

1. Cel putin o universitate sprijinita in cresterea capacitatii de a furniza calificari superioare racordate la realitatea dinamica a pietei muncii prin imbunatatirea, actualizarea si diversificarea programelor academice in contextul dezvoltarii durabile

2. Cel putin 8 calificari dezvoltate/actualizate in invatamantul superior

3. Cresterea calitatii resurselor umane cu un numar de cel putin 300 persoane formate intr-o arie transdisciplinara de actualitate

4. Cel putin 9 module sau programe academice de studiu la nivel de licenta si masterat dezvoltate/adaptate conform CNC

5. Cel putin 300 studenti care au beneficiat de operatiunile finantate la nivelul institutiilor de invatamant superior 6. Cresterea accesului si egalitatii de sanse prin utilizarea TIC in implementarea si diseminarea programelor educationale

7. Strategia de management de proiect si control al calitatii

8. Metodologia si setul de indicatori de masurare a impactului proiectului

9. Planul detaliat de desfasurare a proiectului

10. Rapoarte anuale de activitate

11. Raport final de activitate

12. Raport de impact

13. Web-site al proiectului

14. Actualizarea competentelor echipei de proiect (10 persoane)

15. Set de criterii privind calitatea in elaborarea, implementarea si diseminarea de continut educational academic 16. Cursul de policy dialog – format clasic si digital

17. Cursul de public participation – format clasic si digital

18. Cursul de lobby – format clasic si digital

19. Cursul de mecanisme de comunicare in adoptarea programelor si proiectelor UE – format clasic si digital

20. Organizarea unor mese rotunde/workshop-uri/seminarii pentru constientizarea publicurilor tinta din mediul academic, precum si pentru transferul de informatii si know-how

21. Organizarea unei conferinte pe tema impactului comunicarii in dezvoltarea durabila si pentru promovarea si diseminarea rezultatelor tangibile ale proiectului.

22. Imbogatirea si actualizarea programului academic pentru invatamantul universitar de licenta si de masterat din cadrul universitatii solicitante a grantului.

23. Modulul de curs final, testat prin pilotare, ce integreaza cele 4 cursuri realizate, pregatit pentru implementare in programele academice existente, pentru distribuirea gratuita si pentru punerea la dispozitia ARACIS ca model de buna practica in domeniu

24. Ghid de bune practici pentru domeniul comunicarii pentru dezvoltarea durabila.